گردونه ی آموزشگاه زیست فن آوران رویش
vahidvahdat (تبلیغ)

آموزشگاه زیست فن آوری رویش

قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بیوتکنولوژی . میکروبیولوژی . زیست شناسی . بیوشیمی . پزشکی . کشاورزی و ...... آموزشگاه زیست فن آوران رویش ( با مجوز رسمی از فنی حرفه ای ) برگزار می کند : آزمایشگر ارشد استحصال ،کشت و تمایز سلول های بنیادی و آنالیزهای مولکولی آزمایشگر ار بیشتر ..
vahidvahdat (تبلیغ)

اجاره کلاس آموزشی

اجاره کلاس یا کارگاه آموزشی با تمام امکانات بیشتر ..
vahidvahdat (تبلیغ)

آموزشگاه زیست فن آوری رویش

قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های بیوتکنولوژی . میکروبیولوژی . زیست شناسی . بیوشیمی . پزشکی . کشاورزی و ...... آموزشگاه زیست فن آوران رویش ( با مجوز رسمی از فنی حرفه ای ) برگزار می کند : آزمایشگر ارشد استحصال ،کشت و تمایز سلول های بنیادی و آنالیزهای مولکولی آزمایشگر ار بیشتر ..

 |